Καλώς ήρθατε!
Παραγγείλετε τώρα σε 3 απλά βήματα.
Βήμα # 1
Επιλέξτε την προτιμώμενη ποσότητα των αναλώσιμων στην τρίτη στήλη κάτω από κάθε εικόνα.
Βήμα # 2
Παρακαλώ, συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας. * Στο πεδίο `` Message`` μπορείτε να συμπληρώσετε οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, όπως διεύθυνση παράδοσης, για παράδειγμα.
Step #3
Βήμα # 3
Αφού πατήσετε το κουμπί `` Submit`` θα λάβετε ένα αυτόματο e-mail επαλήθευση ότι η παραγγελία σας έχει καταχωρηθεί με επιτυχία. .
Consumables 1
Part Name Serial № Quantity
NUKON BIMO-FSC basic module BG-01-143
NUKON BIMO-FSC Collimation system 1.0 with motor-operated focus positioning BG-01-144
NUKON BIMO-FSC Capacitive cutting attachment (COMPLETE) BG-01-145

Step 2


Consumables 2
Part Name Serial № Quantity
NUKON BIMO-FSC Turn knob for adjustment the focusing unit in X/Y direction BG-01-1420
NUKON BIMO-FSC Cutting-gas guiding system BG-01-1412
NUKON BIMO-FSC Cover Slide Sensor for cover slide module for focusing unit BG-01-1410

Step 2


Consumables 3
Part Name Serial № Quantity
NUKON BIMO-FSC Cover slide drawer for focusing unit (COMPLETE) BG-01-146
NUKON BIMO-FSC Cover for cover slide module BG-01-1411
NUKON BIMO-FSC O-ring (29.87 x 1.78) BG-01-1422
NUKON BIMO-FSC Cover slide ARQ1064.50.36, Quartz glass BG-01-1416
NUKON BIMO-FSC Sealing ring BG-01-1423
NUKON BIMO-FSC Screw-in ring BG-01-1421
NUKON BIMO-FSC Sealing for cover slide drawer BG-01-1424
NUKON BIMO-FSC Mounting tool for screw-in ring in the cover slide drawer BG-01-1419

Step 2


Consumables 4
Part Name Serial № Quantity
NUKON BIMO-FSC F150 Focusing Lens Holder BG-01-147
NUKON BIMO-FSC F200 Focusing Lens Holder BG-01-148
NUKON BIMO-FSC Nozzles - SINGLE 1,0 mm BG-01-1417-S10
NUKON BIMO-FSC Nozzles - DOUBLE 1,0 mm BG-01-1417-D10
NUKON BIMO-FSC Nozzles - SINGLE 1,2 mm BG-01-1417-S12
NUKON BIMO-FSC Nozzles - DOUBLE 1,2 mm BG-01-1417-D12
NUKON BIMO-FSC Nozzles - SINGLE 1,5 mm BG-01-1417-S15
NUKON BIMO-FSC Nozzles - DOUBLE 1,5 mm BG-01-1417-D15
NUKON BIMO-FSC Nozzles - SINGLE 2,0 mm BG-01-1418-S20
NUKON BIMO-FSC Nozzles - DOUBLE 2,0 mm BG-01-1418-D20
NUKON BIMO-FSC Nozzles - SINGLE 2,5 mm BG-01-1418-S25
NUKON BIMO-FSC Nozzles - DOUBLE 2,5 mm BG-01-1418-D25
NUKON BIMO-FSC Nozzles - SINGLE 3,0 mm BG-01-1418-S30
NUKON BIMO-FSC Nozzles - DOUBLE 3,0 mm BG-01-1418-D30
NUKON BIMO-FSC Nozzles - SINGLE 3,5 mm BG-01-1418-S35
NUKON BIMO-FSC Nozzles - DOUBLE 3,5 mm BG-01-1418-D35
NUKON BIMO-FSC O-ring 37.82 x 1.78 BG-01-1426
NUKON BIMO-FSC Screw-in ring for capacitive cutting attachment BG-01-1413
NUKON BIMO-FSC Enclosure ring with purging function for the capacitive cutting attachment BG-01-1414
NUKON BIMO-FSC Insulating ring for cutting attachment BG-01-1425
NUKON BIMO-FSC Nozzle Adaptor (for old type cutting attachment) BG-01-1415-1
NUKON BIMO-FSC Nozzle Adaptor (for new slim cutting attachment) BG-01-1415-2

Step 2


Consumables 5
Part Name Serial № Quantity
NUKON BIMO-FSC Cover slide ARQ1064.15.26 for cover slide drawer for collimation unit BG-01-1427
NUKON BIMO-FSC Screw-in ring for cover slide drawer in the collimation system BG-01-1428
NUKON BIMO-FSC Cover slide drawer for collimation unit BG-01-1429
NUKON BIMO-FSC O-ring (31.47 x 1.78) BG-01-1430
NUKON BIMO-FSC O-ring (56.87 x 1.78) BG-01-1431
NUKON BIMO-FSC QBH laser light cable receiver BG-01-1435
NUKON BIMO-FSC Cooling water connections, Ø6 (4 pieces) BG-01-1436

Step 2 Please submit your contact details:

Not required:

captcha